Fotoutstilling
Photo exhibit

Florian Hetz
Utstillingen er åpen hver dag under festivalen i Blekenrommet ved Filmkaféen.
The exhibit is open every day during the festival in Blekenrommet by the café.

Norsk / Norwegian

Florian Hetz vil holde en personlig omvisning av utstillingen.

Den Berlin-baserte kunstneren Florian Hetz uttrykker seg gjennom illustrasjon, performance og fotografi. Hans arbeider er enestående, sexy og kontroversielle, og instagram-profilen hans er trolig den oftest sperrede konto i Tyskland.

Fotokunstneren har røtter både i Norge, Preussen og Bøhmen og har hele livet vært opptatt av det visuelle i verden rundt seg. Som 14-åring stjal han sin første Maplethorpe-bok.

Synsevnen betrakter han som den viktigste sansen siden det forekommer en arvelig øyesykdom i familien hans, som kan føre til at han vil miste synet. ”Jeg tror det å vite at du muligens vil miste noe, kan gjøre det mer verdifullt for deg,” sier Hetz selv.

1. oktober i år kommer hans første fotobok, ”The Matter of Absence” ut på Bruno Gmünder forlag.

English / Engelsk

Florian Hetz will hold a personal tour of the exhibit on [TID].

Berlin based Florian Hetz is an artist whose body of work covers performance, illustration and photography. His work is simply outstanding, sexy and controversial, and his Instagram profile may be the most deleted profile in Germany.

Hetz was born in Germany to a Bohemian/Norwegian/Prussian family. He has throughout his life been fascinated by the visual around him, and at the age of 14 he stole his first Mapplethorpe book.

He has described the sense of seeing as his most important. This comes from a hereditary eye disease that runs in his family that may eventually cause him to lose his eyesight. ”I suppose that knowing you might lose something makes it more precious to you”, Hetz explains.

His first publication, ”The Matter of Abscence” will be released on October 1st this year.